Христијанскиот национализам

Христијанскиот национализам

It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search? Search Recent Posts Свети Григориј Богослов: Животни вистини Свети Ерконвалд, епископот на Лондон Свети Василиј Ве...

Христијанскиот патриотизам

Христијанскиот патриотизам

It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search? Search Recent Posts Свети Григориј Богослов: Животни вистини Свети Ерконвалд, епископот на Лондон Свети Василиј Ве...

Вселенскиот карактер на Црквата

Вселенскиот карактер на Црквата

It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search? Search Recent Posts Свети Григориј Богослов: Животни вистини Свети Ерконвалд, епископот на Лондон Свети Василиј Ве...

Црквата како заедница на Божјиот народ

Црквата како заедница на Божјиот народ

Старозаветниот израилски народ бил праслика на Божјиот народ – новозаветната Христова Црква. Искупителниот подвиг на Спасителот Христос го поставил почетокот на постоењето на Црквата како ново човештво, како духовно потомство на праотецот Авраам. Со Својата Крв Христос нè откупи за Бога од с...

Отец Стефан Фриман: Гревовите народни

Отец Стефан Фриман: Гревовите народни

Дали може народот да згреши? Ако може, како тоа да биде простено? Сториите и пророчките писанија на Стариот завет се преполни со примери на народен грев. Таму има стории за Бог како се справува со индивидуи, но, генерално, Неговото внимание се чини дека е упатено кон Израил и другите...

Побратимството

Побратимството

ПОБРАТИМСТВОТО Побратимството (или: посестримството) претставува институција на обичајното право кај Јужните Словени, која се состои од сојуз на две или повеќе лица од еден или различен пол, а не се заснова на крвна или имотно-наследна врска, туку на взаемна и морална љубов. Побратимството претст...