Бог го има последниот збор

Бог го има последниот збор

Освен што се зборува единството на верата и медицината, документарниот филм „Бог го има последниот збор“ содржи и сведочења за чудесни исцелувања на пациенти, кои современата медицина неможеејќи да ги излекува ги прогласува за неизлечиви. Сведоштвата ги пренесуваат лекарите кои ги лекувале, што потврдува дека како и во се друго така и во медицината Бог го има последниот збор.