Г. Хризостом, Митрополит на Патра Како што одиме кон големиот празник на Рождеството Христово и се подготвуваме да го воспееме вочовечениот Бог, да размислиме колку нѐ засака Бог, и колку нѐ сака, и покрај нашите многу гревови и нашето отпаѓање од Него. Фактот дека Бог стана човек, е уверување на Неговата обилна љубов кон нас.…