ON PRAYER – ЗА МОЛИТВАТА

Prayer is the basic means by which humanity communicates with God. In its core definition, it is a conversation with our heavenly Parent. St. Gregory of Nyssa says the following, Prayer is intimacy with God and contemplation of the invisible. It...

Сестра Васа: Живото предание и спасението во градот

Прв дел од излагањето во два дела [embedded content] Би сакала да поговорам за ова, бидејќи под „град“ јас го подразбирам светот, т.е. местото каде што во денешно време живеат мирјаните и каде што многумина живееле во древниот свет. Би...