ОГЛЕДАЛО

NEWSPAPER / MAGAZINE / RSS AGREGATOR

Свети Георгиј и змејот во иконографијата

Богатството на образи претставено на светите икони е преголемо, но изгледа само едно нешто ги соединува сите нив. Иако не секогаш се претставува на еден натуралистички начин, тие секогаш имаат за цел да ја претстават реалноста. На иконите од животот...


Колку е корисно и неопходно честото причестување со пречистите Христови Тајни за христијанинот

КОЛКУ Е КОРИСНО И НЕОПХОДНО ЧЕСТОТО ПРИЧЕСТУВАЊЕ СО ПРЕЧИСТИТЕ ХРИСТОВИ ТАЈНИ ЗА ХРИСТИЈАНИНОТ „Кој јаде од Моето тело и пие од Мојата крв, ќе биде во Мене и Јас во Него“ (Јован 6, 56). Што може да биде повеличествено и попосакувано од подобните утеш...


Владика Методиј: Време на крстови

Неодамна, во Љубљана, во ателјето на еден од членовите на словенечката сликарска група ИРВИН, видов две нивни најнови слики што го третираат симболот на крстот. Тоа не е нешто невообичаено за нив, иако крстот како супстанца и како содржина во двете...


Црковните обреди

ЦРКОВНИТЕ ОБРЕДИ Ладното, површно служење на Бог, измешано со служење на страстите, исповедување на Бог со уста, без исповедување со дејство и скриен живот на срцето, со исполнување на само некои надворешни црковни обреди и одредби, се смета за прави...


Бракот и девственоста

БРАКОТ И ДЕВСТВЕНОСТА Бракот е тајна, во која мажот и жената, при нивно слободно ветување за взаемна сопружничка вредност, пред свештеникот и Црквата, се благословуваат за брачна врска, како праслика на духовниот сојуз меѓу Христос и Црквата. Со бла...


Совети кон оние, кои се подготвуваат за исповед

СОВЕТИ КОН ОНИЕ, КОИ СЕ ПОДГОТВУВААТ ЗА ИСПОВЕД Во Светото Писмо е кажано: „Синко мој, ако сакаш да Му служиш на Господа, приготви ја душата своја за искушение. Управи го твоето срце и биди цврст: не збунувај се кога ќе бидеш посетен од Бога. Прилепи...


Слово за парастосите

СЛОВО ЗА ПАРАСТОСИТЕ Православниот христијанин со својата смрт не прес­танува да биде член на Црквата. Преку смртта христијанинот преминува од еден дел на Црквата во друг. Заминува од земната Црква (воинствената) во небесната (торжествената). Но и зе...


Правилно ли е сите верни да се причестуваат со иста лажичка?

ПРАВИЛНО ЛИ Е СИТЕ ВЕРНИ ДА СЕ ПРИЧЕСТУВААТ СО ИСТА ЛАЖИЧКА? Прашање: При причестувањето, некои свештеници ја бришат лажичката по причестувањето на секој верник, додека повеќето од нив не го прават тоа. Првите сметаат дека се практични и претпазливи,...


Take Me Top
Copyright © 2017 Ogledalo   |   All Rights Reserved   |   Designed By Zoran shefot Bogoevski