Категорија : Духовност

by Super Admin - 5 years ago

Слово за парастосите

СЛОВО ЗА ПАРАСТОСИТЕ Православниот христијанин со својата смрт не прес­танува да биде член на Црквата. Преку смртта христијанинот преминува од еден дел на Црквата во друг. Заминува од земната Црква (воинствената) во небесната (торжествената). Но и...

by Super Admin - 5 years ago

Правилно ли е сите верни да се причестуваат со иста лажичка?

ПРАВИЛНО ЛИ Е СИТЕ ВЕРНИ ДА СЕ ПРИЧЕСТУВААТ СО ИСТА ЛАЖИЧКА? Прашање: При причестувањето, некои свештеници ја бришат лажичката по причестувањето на секој верник, додека повеќето од нив не го прават тоа. Првите сметаат дека се практични и претпазли...

by Super Admin - 5 years ago

Правилно ли е сите верни да се причестуваат со иста лажичка?

ПРАВИЛНО ЛИ Е СИТЕ ВЕРНИ ДА СЕ ПРИЧЕСТУВААТ СО ИСТА ЛАЖИЧКА? Прашање: При причестувањето, некои свештеници ја бришат лажичката по причестувањето на секој верник, додека повеќето од нив не го прават тоа. Првите сметаат дека се практични и претпазли...

by Super Admin - 5 years ago

Што треба да прави православниот христијанин пред причестувањето

ШТО ТРЕБА ДА ПРАВИ ПРАВОСЛАВНИОТ ХРИСТИЈАНИН ПРЕД ПРИЧЕСТУВАЊЕТО Ако подготвени се причестуваме, можеме да се надеваме дека ќе добиеме прошка на гревовите, душевен мир и телесно здравје, а во идниот живот –  Царство Небесно. Како да се подготвиме...

by Super Admin - 5 years ago

Што треба да прави православниот христијанин пред причестувањето

ШТО ТРЕБА ДА ПРАВИ ПРАВОСЛАВНИОТ ХРИСТИЈАНИН ПРЕД ПРИЧЕСТУВАЊЕТО Ако подготвени се причестуваме, можеме да се надеваме дека ќе добиеме прошка на гревовите, душевен мир и телесно здравје, а во идниот живот –  Царство Небесно. Како да се подготвиме...

by Super Admin - 5 years ago

Поуки кон оние кои се причестуваат

ПОУКИ КОН ОНИЕ КОИ СЕ ПРИЧЕСТУВААТ  По соединувањето, треба да просиме од Господа да го зачуваме Дарот достојно и да ни даде помош да не се враќаме назад, на претходните гревови. Кога го запрашале старецот: „Зошто по соединувањето понекогаш чувств...

by Super Admin - 5 years ago

Поуки кон оние кои се причестуваат

ПОУКИ КОН ОНИЕ КОИ СЕ ПРИЧЕСТУВААТ  По соединувањето, треба да просиме од Господа да го зачуваме Дарот достојно и да ни даде помош да не се враќаме назад, на претходните гревови. Кога го запрашале старецот: „Зошто по соединувањето понекогаш чувств...