ОГЛЕДАЛО

NEWSPAPER / MAGAZINE / RSS AGREGATOR

THE FIFTEENTH INSTRUCTION. ON THE HOLY FORTY DAYS OF LENT

In the Law it is written that God commanded the sons of Israel to give a tenth part of all they had acquired during each year, and thereby bring a blessing upon all their deeds. With this in mind, the Holy Apostles established and committed to us as...


THE FIFTEENTH INSTRUCTION. ON THE HOLY FORTY DAYS OF LENT

In the Law it is written that God commanded the sons of Israel to give a tenth part of all they had acquired during each year, and thereby bring a blessing upon all their deeds. With this in mind, the Holy Apostles established and committed to us as...


Подготовка за Великиот пост - Сирната седмица

Последната подготвителна седмица се нарекува сиропусна, сирна, млечна или масленица. Во таа недела се употребуваат млечни производи: млеко, сирење, масло и јајца. Снисходејќи кон нашите немоќ...


Подготовка за Великиот пост - Сирната седмица

Последната подготвителна седмица се нарекува сиропусна, сирна, млечна или масленица. Во таа недела се употребуваат млечни производи: млеко, сирење, масло и јајца. Снисходејќи кон нашите немоќ...


За разликата меѓу еврејската и христијанската Библија

И денес Евреите за своја света книга го имаат само Стариот завет, бидејќи тие Христос не Го препознале и прифатиле како очекуваниот Месија. Постои разлика меѓу нивната Библија и нашиот Стар завет, како по бројот, така и по редоследот...


За разликата меѓу еврејската и христијанската Библија

И денес Евреите за своја света книга го имаат само Стариот завет, бидејќи тие Христос не Го препознале и прифатиле како очекуваниот Месија. Постои разлика меѓу нивната Библија и нашиот Стар завет, како по бројот, така и по редоследот...


Take Me Top
Copyright © 2017 Ogledalo   |   All Rights Reserved   |   Designed By Zoran shefot Bogoevski