За читањето на Светото Писмо

ЗА ЧИТАЊЕТО НА СВЕТОТО ПИСМО Знај: Божественото Писмо, кога неправилно се сфаќа и толкува, може да ја погуби душата. Тоа го рекол свети апостол Петар за Посланијата на свети апостол Павле, проширувајќи ја таа констатација и на другите книги од Светот...

Целта на новозаветните страдања

ЦЕЛТА НА НОВОЗАВЕТНИТЕ СТРАДАЊА И како ја зеде чашата, заблагодари, им даде и рече: „Пијте од неа сите, зашто ова е Мојата крв на Новиот завет, Која се пролева за мнозина, за опростување на гревовите“ (Мат. 26, 27-28). Кој ли може да го искаже домост...

Како да го читаме Евангелието

КАКО ДА ГО ЧИТАМЕ ЕВАНГЕЛИЕТО Голема среќа е да се спознава вистината од Евангелието и од Светите Отци и со посредство на читањето да се причестува со Светиот Дух, Кој живее во Евангелието и во Светите Отци. За време на читањето на Евангелието не бар...

Евангелието

ЕВАНГЕЛИЕТО „Јас како светлина дојдов во светот“ (Јован 12: 46) – рекол за Себе Господ. Таа Светлина стоела пред Јудејците облечена во тело; пред нас Он стои облечен во Евангелие. Големата и сесвета книга – Евангелие! Во неа е претставен новиот, бого...

За читањето на Евангелието

ЗА ЧИТАЊЕТО НА ЕВАНГЕЛИЕТО Кога го читаш Евангелието, не барај ни наслади, ни восхитување, ни блескави мисли: барај непогрешливо да ја видиш светата Вистина. Не се задоволувај само со бесплодно читање на Евангелието, туку труди се да ги исполниш него...

Библијата – обична книга или навистина Свето Писмо?

БИБЛИЈАТА – ОБИЧНА КНИГА ИЛИ НАВИСТИНА СВЕТО ПИСМО? Постојат различни тези и сфаќања за тоа дали е тоа само збирка на книги од повеќе автори и многу внимателно и мудро собрани од „Некој“ или е Слово Господово, но како и да е се знае дека е најч...