Фалете Го Господа на небесата, фалете Го, на висините… (Псалм 148)

Pokajanie

Pokajanie / Pokajanie 6 Views

148. Сион нека Го фали Господа.

1. Фалете Го Господа на небесата, фалете Го, на висините.

2. Фалете Го, сите ангели Негови, фалете Го, сите војски Негови.

3. Фалете Го, сонце и месечино, фалете Го сите ѕвезди и светила.

4. Фалете Го, небеса на небесата и води над небесата.

5. Нека го фалат името на Господа, зашто Он ече и тие се јавија, заповеда – и се создадоа;

6. ги постави за секогаш и за вечни времиња; даде наредби кои нема да се нарушат.

7. Фалете Го Господа од земјата, вие, сите али и бездни;

8. огнот и градот, снегот и мразот, и ти, бурен ветру, кој го исполнуваш словото Негово;

9. гори и сите возвишенија, плодородни дрвја и сите кедри,

10. ѕверови и сиот добиток, влекачи и птици крилати,

11. цареви земни и сите народи, кнезови и сите земни судии,

12. момчиња и девојки, старци со децата –

13. сите нека го фалат името на Господа; зашто е само Неговото име возвишено; Него Го фалат на небото и на земјата.

14. Он ќе ја подигне силата на Својот народ; Он ги прославува сите Свои светии, синовите Израилеви, на народот, кој Му е близок.