КАКВА КОРИСТ ИМАШ АКО НЕКОГО СОБЛЕЧЕШ ЗА ДРУГ ДА ОБЛЕЧЕШ? (Мудрост Сирахова)

КАКВА КОРИСТ ИМАШ АКО НЕКОГО СОБЛЕЧЕШ ЗА ДРУГ ДА ОБЛЕЧЕШ? (Мудрост Сирахова)

КАКВА КОРИСТ ИМАШ АКО НЕКОГО СОБЛЕЧЕШ ЗА ДРУГ ДА ОБЛЕЧЕШ? (Мудрост Сирахова)

МИЛОСРДИЕТО….

„Како што разгорениот оган го гасне вода, така милосрдието ги ублажува гревовите; Милосрдието останува во веки.“

Милосрдието кое произлегува од неправда не е милосрдие, туку суровост и нечовечност, зашто каква корист има ако некого го соблечеш за да го облечеш другиот?

Почеток на милосрдието треба да биде сострадувањето. А Господ ни ги налага овие дела на милосрдие: – да ги храниме гладните – да ги напоиме жедните – да ги облечеме необлечените – да примаме тугинци – да посетуваме болни – да ги тешиме несреќните – да им помагаме на затворениците.

Во дела на милосрдие се вбројуваат и делата кои се творат заради духовно и морално образование и преуспевање на ближниот. Милосрдието покрива мноштво гревови. Тоа избавува од смртта.

Сирах Премудриот