Господ Исус Христос го поучувал народот за царството Божјо.  Проповедал дека царството Божјо нема ништо заедничко со владеењето на  земното царство. Тоа не е од овој свет – не е материјално, туку духовно. Во неговата власт се наоѓаат душите на луѓето, а не материјалните богатства. За остварување на царството Божјо не се потребни ниту пари, ниту скапоцени предмети, ни земја, ни војна, ниту политичка власт над светот.  Секое земно царство, …