Христовото учење за Божјото царство

Христовото учење за Божјото царство

Господ Исус Христос го поучувал народот за царството Божјо.  Проповедал дека царството Божјо нема ништо заедничко со владеењето на  земното царство. Тоа не е од овој свет – не е материјално, туку духовно. Во неговата власт се наоѓаат душите на луѓето, а не материјалните богатства. За остварување на царството Божјо не се потребни ниту пари, ниту скапоцени предмети, ни земја, ни војна, ниту политичка власт над светот.  Секое земно царство, …