Името на главната богослужба на Црквата – Литургија (грч. λειτουργία) е сочинето од зборовите: leito – „јавно“ (од λᾱός “народ”) и ergos – „она што дејствува, работи“ (од ἔργον – „дело, работа“). Раната Црква за заедничката, евхаристиска (благодарствена)  богослужба не барала посебно, свештено име, туку избрала збор од секојдневието. Литургија било секое јавно, општествено дело во кое учествувале сите слободни граѓани и … Продолжи со читање Може ли Литургијата да биде заедничко дело – како во теорија, така и во пракса?

Повеќе ...