Поука за родителите:  Ќе одговарате пред Бога за своите деца – Свети Лука Кримски

Поука за родителите: Ќе одговарате пред Бога за своите деца – Свети Лука Кримски

…зашто секое словесно поучување или педагошко умеење не е ништо, тоа е празно во споредба со примерот кој децата го гледаат во своите родители…   „Гледајте да не презрете едно од овие мали“ (Мт. 18, 10). Дали сте размислувале за тоа овие Христови зборови да се однесуваат директно и непосредно на вас? Зарем вие немате од тие малите кои треба да ги чувате? Зарем има малку развратни ќерки и синови- …