Книгата на пророк Јона е напишана од непознат писател со цел да се бори против жестокосрдечноста и нетолерантноста на Израилците, кои го затвораа Бога во тесните и определени граници, и го сметаа само за нивни Бог. За да го порекне ова лажно сфаќање за Бог, еден непознат автор од V век пред Христа, ќе напише... Continue Reading →

Повеќе ...