Радио-емисии за христијаните и мачениците од првите векови

Радио-емисии за христијаните и мачениците од првите векови

Православна Ризница на Македонско радио 1. Секоја Среда од 18:30 ч. Уредник: Ирена Кепеска. Тон-мајстор: Игор Димов. Спикери: Часлав Митрички, Весна Атанасовска – Вучиќ. Христијаните од првите векови (30 мин.). Христијанските маченици од првите векови (30 мин.).