ОГЛЕДАЛО

NEWSPAPER / MAGAZINE / RSS AGREGATOR


Како овца Он беше одведен…

Нема во Него ни изглед, ниту величие; ние Го видовме, и во Него немаше изглед, што ќе нè привлекува кон Него. Он беше презрен и понизен меѓу луѓето, маж на […]


Догмати и разум

Односот на догматите кон човечкиот разум е детерминиран со нивните двострани природи и својства. Доколку догматите по природа се божествени вистини со божествени својства на вечност, бескрајност, непроменливост, дотолку повеќе […]


Take Me Top
Copyright © 2017 Ogledalo   |   All Rights Reserved   |   Designed By Zoran shefot Bogoevski