Таг: Црква „Св. Ѓорѓи“ - Чаир

Црква „Св. Ѓорѓи“ - Чаир

Црква „Св. Ѓорѓи“ - Чаир

Црква „Св. Ѓорѓи“ - Чаир

Област: Општина Чаир Регион: Скопско 3D Панорама Податоците за создавањето на денешната црква датираат по Берлинскиот конгрес во 1878 год. првата комуникација на чаирчани за создавање на своја црква датираат неколку години по берлинскиот кон...