Таг: Воведение

Воведение

Воведение на Пресвета Богородица во храмот (Пречиста)

Воведение на Пресвета Богородица во храмот (Пречиста)

Има празници, чијашто сила се состои во спомнуваниот настан; важно, значително во нив, решавачко за човечките судби е она што се случило; таков празник е Рождеството Христово или празникот Воскресение; одлучувачко значење има тоа што навис...