Црква „Св. Ѓорѓи“ - Чаир

Црква „Св. Ѓорѓи“ - Чаир

Област: Општина Чаир


Регион: Скопско


Податоците за создавањето на денешната црква датираат по Берлинскиот конгрес во 1878 год. првата комуникација на чаирчани за создавање на своја црква датираат неколку години по берлинскиот конгрес со тогашниот бугарски егзарх од македонска националност Митрополит Деодосиј Гологанов. Тогашните чаирчани аџи Стојан и аџи Цветан ги започнале подготовките за градење на црква уште во почетокот на XIX век. Голема мака во реализиранње на оваа идеја чаирчани имале од тоопанчани, иако рекате Серава ги дели овие две маала и едните и другите барале од турските власти дозвола за изградба на своја црква се со цел да се докаже бил постар во Скопје. Сепак по низа перипетии во 1911 год. била изградена мала параклисна црква ...