За времето на доаѓањето на антихристот – игумен Гаврил (Галев)

За времето на доаѓањето на антихристот – игумен Гаврил (Галев)

Доаѓањето на антихристот е реалност и ќе се случи еден ден, а кога никој не знае, освен Отецот Небесен. Затоа не треба да се верува на ниедно такво пророштво, иако реалната состојба во светот покажува дека времето е многу блиску. Тоа може да се случи и утре и задутре или за некоја година, но и за илјада години. Ова прашање ја вознемирувало Црквата од почетокот. Се се-ќавате дека и свети …