Игумен Евмениј Перистиј …Најсвети нешта во животот мора да ни бидат: семејството, Светата Црква и државата. Семејството е основна клетка, темел на Црквата и на државата. Ако темелот е нестабилен, како да очекуваме стабилна Црква и стабилна држава? Ако брачните заедници се распаѓаат, како да очекуваме да се зачуваат Црквата и државата? Ако не сакаме... Continue Reading →

Originalen post ...