Старецот Порфириј ми велеше еден ден: „Доаѓаат кај мене некогаш и момчиња и девојчиња. Кутрите деца, што сѐ немаат направено, сите плотски гревови ги имаат извршено, но јас ги сакам“. Старецот не ги оправдуваше делата на децата; ги карактеризираше како плотски гревови, но истовремено ги сакаше како скапоцени души „за коишто Христос умре“. Со неговата... Continue Reading →

Originalen post ...