…Љубовта е чудесно чувство, но таа не е само чувство, таа е состојба на целото битие. Љубовта почнува во тој момент, кога јас гледам пред себе човек и ја согледувам неговата длабочина, кога одеднаш ја здогледувам неговата суштина. Се разбира, кога велам: „Ја здогледувам“, јас не сакам да речам „ја сфаќам со умот“ или „ја... Continue Reading →

Originalen post ...