Архимандрит Арсениј Папачок (1914-2011) Постојат шест видови на искушенија: Озгора, оздола, однапред, одназад, одлево и оддесно. Тоа оддесно ќе го оставиме за на крај. Озгора е искушението кое ти сакаш да го разбереш повеќе отколку што можеш да умуваш, т.е. надвор од она, кое ни е откриено. На истиот начин како што било со блажениот... Continue Reading →

Originalen post ...