Во манастирот на авва Илија еден брат паднал во искушение. Го протерале оттаму, а тој отишол на планината кај авва Антониј. Авва Антониј откако го задржал извесно време кај себе, го испратил во обителта од која дошол. Но, браќата повторно го протерале. Тој повторно се вратил кај авва Антониј и му рекол: „Не сакаа да... Continue Reading →

Originalen post ...