…Оваа книга ни дава голем пример за еден човек кој е производ на оваа Света Фабрика;  кој тежнееше кон светост; кој го зеде својот крст „и Го следеше Христа“. Тоа е житие на таков човек кој, слободен од прелест, ни го покажува патот на вистинското старчештво; т.е. не таков кој се фали со своите добродетели... Continue Reading →

Originalen post ...