СТАРЕЦ НЕКТАРИЈ ВИТАЛИС

Го прашале еднаш еден мудрец кои очи гледаат подобро: сините, црните или смеѓите.

Тој одговорил:

ЗАВИДЛИВИТЕ!

Очите на завидливиот човек го гледаат и она што е најситно.

Го гледаат дури и она што… не постои.

Само едно не гледаат:

ДОБРОТО!

Ма го гледаат и тоа, но погрешно, затоа што не можат да ја поднесат неговата блескавост…

Завидливите клеветници се како муви, кои не се грижат за целото здраво човечко тело, туку доаѓаат и застануваат на раната.

Оној кој завидува на доблестите и вредноста на другиоти се труди да ја уништи, со тоа покажува дека не ја сака добродетелноста.

Напротив, ја мрази, не може во себеси да поседува складност, префинети чувства, душевна убавина.

Originalen post ...