ОГЛЕДАЛО

NEWSPAPER / MAGAZINE / RSS AGREGATOR


„Каква лоша жена (маж) ми се падна! A ми велеше дека ме сака! (Брак)

Co што може да се спореди семејството? Да замислиме два камена, остри и цврсти. Додека не дојдат во допир сѐ е наизглед добро, бидејќи никој никого не допира. Да ги ставиме во вреќа и да ги протресеме силно и долго. Можни се две варијанти на развој н...


Take Me Top
Copyright © 2017 Ogledalo   |   All Rights Reserved   |   Designed By Zoran shefot Bogoevski