ОГЛЕДАЛО

NEWSPAPER / MAGAZINE / RSS AGREGATOR


Најбогат дар за Божиќ од најсиромашните

Нема да го заборавам никогаш Божиќ од таа година. Имав 14 години, мојата сестра Марија имаше 16, а пак Јана –другата сестра- уште немаше наполнето 18 години. Бевме само ние трите и мама. Тато беше починат пред 5 години во една несреќа во рудникот. Ед...


Take Me Top
Copyright © 2017 Ogledalo   |   All Rights Reserved   |   Designed By Zoran shefot Bogoevski