Откако Тома со страв ја стави раката во Твоите живо – носни ребра, Христе, го почувствува двојното дејство на двете природи, во Тебе соединети неслиено, и со вера ви – каше говорејќи: Ти си најславениот Господ, Боже на отци – те, и наш, благословен си. (песна од канон на Утрена на Антипасха) На 05. 05. 2019 година, во Неделата на Антипасха – Томина недела, во храмовите на Австралиско – сиднејската …

Повеќе ...