Image description
Библистика
  3 years ago
 • 1214

Библијата

Библијата се нарекува запишано Слово Божјо. Ова не значи дека Библијата паднала од небото како готов производ. Ниту, пак, значи дека Бог ја диктирал Библијата збор по збор на луѓе што биле само Негови пасивни инструменти. Тоа значи дека Бог Се открил Самиот Себеси како вистински и жив Бог на Својот...

Read More
Image description
Библистика
  3 years ago
 • 991

А.И.Осипов: Создавање и/или еволуција

Христијанската вера во создавањето на светот од Бога не го решава прашањето за карактерот на настанувањето на светот – креационистички (сè што постои е резултат на творечкиот акт на Бог) или еволуционистички (светот се развивал од првоматерија според од Бога дадени закони)? Светото писмо говори за „...

Read More
Image description
Библистика
  3 years ago
 • 950

Дијалог меѓу еден старец и еден атеист (4)

Четврт и последен дел од разговорот Атеистот: Морам да признаам дека твоите аргументи се прилично цврсти. Но, би сакал да те прашам уште нешто: зар не мислиш дека Христос го оставил Своето дело незавршено? А тоа, дека, ако не друго, нè напуштил. Не можам да замислам Бог што би останал рамнодушен на...

Read More
Image description
Библистика
  3 years ago
 • 1003

Дијалог меѓу еден старец и еден атеист (3)

Трет дел од разговорот во четири дела Атеистот: И да е така, но сите сведоштва што ги приведе припаѓаат на Христовите ученици. Дали постои некое сведоштво за ова, што не доаѓа од кругот на Христовите ученици? Дали, на пример, има некои историчари кои би го потврдиле Христовото Воскресение? Ако има,...

Read More
Image description
Библистика
  3 years ago
 • 2034

Религија и наука (13): Заклучок

Инквизицијата барала докази и јасно разликување на математичката хипотеза и физичкиот модел од тврдењата за структурата на самата реалност. Галилеј само ја докажал својата вера во она, што тој го сметал за вистина – но, вистинитоста на неговата вера сè уште не била докажана. И не е за чудење тоа, де...

Read More
Image description
Библистика
  3 years ago
 • 1132

Религија и наука (12): Инквизицијата и Коперник

И дури осудувањето на коперниковата хипотеза од страна на инквизицијата во 1613 година, не треба да се гледа како акт на антинаучно непознавање и терор. Да претпоставиме дека мене ми предложуваат да се согласам со некоја екстравагантна хипотеза, која под себе нема никакви докази, а како додаток на т...

Read More
Image description
Библистика
  3 years ago
 • 979

Религија и наука (11): Инквизицијата и Џордано Бруно

„Дали Бруно може да се нарече научник, макар според критериумите од крајот на 16 век? Бруно не бил толку пропагатор на учењето на Коперник, колку што бил гласник на окултните тајни на херметизмот, кои тој во него ги открил. Бруно толку не го популаризирал учењето на Коперник, колку што го компромити...

Read More
Image description
Библистика
  3 years ago
 • 1079

Религија и наука (10): Инквизицијата и творците на науката

И воопшто не треба да се смета за случајност фактот, дека раѓањето на науката се случило во времето на процветот на инквизицијата… Јас знам дека човек, којшто бил воспитан во советска школа, ќе одговори: „Да, толпата во тоа време била опседната со религиозен мрак. Но, оние светли гении, кои ја созда...

Read More
Image description
Библистика
  3 years ago
 • 916

Религија и наука (9): За инквизицијата (6)

А тие митови, имено, теософите ги распространувале. Ќе приведам цитат од Е. Рерих: „Инквизицијата била востановена не за гонење само на кутрите вештерки и маѓепсници, поголем дел – медиуми, но и за уништување на неистомислениците. И помеѓу таквите непријател, пред сè, се вбројувале сите најпросветен...

Read More
Image description
Библистика
  3 years ago
 • 984

Религија и наука (8): За инквизицијата (5)

Инквизицијата функционирала како институција, којашто попрво заштитувала од гонење, отколку што запалувала. Црковните казни за оние кои правеле магии биле помеки од она што можела да им стори толпата. Таа забелешка особено е справедлива за Русија: за гревовите, за кои во Европа во тие векови гореле...

Read More
Image description
Библистика
  3 years ago
 • 1119

Откриена жената на Исус?

Научниците открија веродостојно сведоштво: Исус Христос бил женет! Црковниците толку години ја криеле од нас целата вистина! Вест од насловна страница… Значи, што всушност нашле научниците? И за што сведочи нивниот пронајдок? Да се обидеме накратко да објасниме. Најден е, или поточно, внимателно е...

Read More
Image description
Библистика
  3 years ago
 • 981

Библиската археологија како аналитичка дисциплина

Од средината на 19 век, кога започнале систематски археолошки истражувања во Палестина и библиските земји на Блискиот исток, пред библиската археологија стоеле две задачи: прво, теренски експедиции и ископувања за откривање на нови артефакти; второ, осмислување на најдените артефакти во врска со рас...

Read More
Image description
Библистика
  3 years ago
 • 906

Европа ќе ја види црквата во Курбиново

  На свеченоста во Париз ќе се одржи обемно излагање за црквата „Св. Ѓорѓи“ изградена во 12 век кај преспанското село Курбиново, редок бисер на светската византиска уметностКутија-штафета во која се собираат писма, сведоштва за состојбата на културното наследство во повеќе европски земји, пату...

Read More
Image description
Библистика
  3 years ago
 • 1444

За „Акатистот низ слово и фреска“ од Д-р Софија Грандаковска

  За „Акатистот низ слово и фреска“ (Скопје: Менора, 2017) од Д-р Софија Грандаковска... или како се пишува софистициран книжевен прирачник за анатомска анализа на деликатниот византиски литерарен организам ...Елизабета Димитрова    Византија, именка едноставна по звучност, практична...

Read More

Popular Posts