Image description
Поуки

Во Црквата доаѓаш таков каков што си, но не и да останеш таков каков што си!

Во Црквата доаѓаш таков каков што си, но не и да останеш таков каков што си! За сите болести нема еден лек, ниту иста количина.  Секоја болест бара свој начин на лекување.  Методот на лекување е сличен на историјата на секој пациент.  Многумина играат улога во финалниот третман.Но, прво и најважно е...

Read More
Image description
Поуки

Страшна демонизација е да се сметаш себеси над другите...

 Страшна демонизација е да се сметаш себеси над другите...Не ги забележуваме сопствените грешки и гревови, додека кај другите наоѓаме многу маани.Ако сакаме макар и малку надеж за нашето спасение да биде стабилно, да ги оставиме другите и да ја погледнеме нашиот неред. Страшна демонизација е да се с...

Read More
Image description
Поуки

ЗА ВЕРАТА, ПОЧИТТА И ЉУБОВТА КОН ДУХОВНИОТ ОТЕЦ

 ЗА ВЕРАТА, ПОЧИТТА И ЉУБОВТА КОН ДУХОВНИОТ ОТЕЦУмешно и грижливо држете ги довербата и љубовта кон својот духовен раководител, зашто во тоа се состои и животот и смртта на душата.Не нажалувајте го својот духовен отец, ако сакате да Го гледате лицето Божјо.Оној што го нажалува него, треба да знае де...

Read More

Popular Posts