Title : Библијата – приватна книга на Црквата

Библијата – приватна книга на Црквата

Example User · 8 months ago

    0 minutes, 0 seconds


gospel_resized

За верните, Библијата е Слово Божјо. Таа не Куран, издиктиран од Бога текст, а запишан од луѓе. Во Светото писмо се опишува Откровението дадено во историјата, и при пишувањето на свештените текстови под Божествена инспирација, кај писателите целосно учествувало и човечкото: оттука различни стилови, нагласоци во богословието, антропоморфизми по однос на Бога, научни сознанија од времето на писателите и сл. Во таа смисла, Библијата е богочовечки производ, во која се опишува историјата на спасението, којашто и самата има богочовечки карактер.

Светото писмо единствено вистински се разбира во светлината на Светото предание, во чијшто контекст и самото настанало. Светото писмо не може да се разбере изолирано од Црквата. Новозаветната Христова Црква е природно продолжение на старозаветната Црква. Откровението во историјата е дадено на Црквата и таа запишала дел од него: така практично се појавува Светото писмо. Во таа смисла, Светото писмо, Библијата, е книга на Црквата: таа е напишана од неа и само во неа правилно се разбира. Затоа протестантскиот принцип Sola Scriptura (само Писмото), според кој Библијата е доволна сама по себе, е неприфатлив за Православната црква, затоа што на овој начин Светото писмо се отсекува од Црквата како од негов светотаински извор. На пример, самиот текст на Новиот завет не ја содржи полнотата на Преданието: св. Василиј Велики зборува за крсното знамение, за обраќањето кон исток и за стоењето во недела како за апостолска традиција, а тоа е нешто што го нема во новозаветните книги.

Значи, Библијата е приватна книга на Црквата и само Црквата го има клучот за нејзино правилно разбирање.

Во отечката литература постои еден расказ, кој приближно звучи вака: еден старец бил прашан, што ќе се случи доколку сите книги на Библијата во еден момент исчезнат. Старецот одговорил: Ништо, ќе напишеме други. Поентата е дека Црквата не се темели на Библијата, туку самото Писмо е израз на Преданието=Откровението што го поседува Црквата. Преданието на Црквата треба поинаку да се сфаќа од обичната човечка традиција. Преданието е животот на Светиот Дух во Црквата. Ако се изгубат сите книги, ќе напишеме нови, затоа што Писмото, каноните, житијата на светиите и сè друго произлегува од живиот живот присутен во Црквата.

Г.Г.

Source: http://mistagogia.mk/biblijata-privatna-kniga-na-crkvata/

Related Posts

Image Description
8 months ago

Светите Андроник и Атанасија

Во времето на византискиот цар Теодосиј Велики(1) во Антиохија живееше некој си човек по име Андроник, златар по занает. Андроник се ожени со ќерката на златарот Јован, која се викаше Атанасија, што значи бесмртност(2). И навистина, Атанасија со својот свет живот стекна бе...

Image Description
8 months ago

Ава Арсениј за смирението

Некогаш кај ава Арсениј во ќелијата дошле демоните и го вознемирувале. Прислужниците се приближиле до него и, застанувајќи надвор од ќелијата, го слушале како повикува кон Бога и вели: Боже! Не оставај ме, не направив ништо добро пред Тебе, но по благодатта Твоја, дај ми да поставам (нов) почеток....

Image Description
1 month ago

Постот кај Светите отци

Ранохристијанските списи, како и делата на Светите отци, потврдуваат дека постот во Црквата се запазувал уште од самиот почеток. Во учењето на Дванаесетте апостоли, од средината на II-от век, се зборува за веќе постоечкиот седмичен пост на христијаните, со наредба да не биде спроведуван заедно со Ј...