Ogledalo - orthodox news portal & aggregator
Image description
Библистика

Заврши конзервацијата на два вредни средновековни ракописи

Овие значајни ракописи, кои ќе бидат ставени на располагање на стручната и научна јавност, се претпоставува дека се настанати во некои од соседните манастирски центри: Зрзе, Трескавец или Слепче ...Заврши конзервацијата на две вредни ракописни книги кои имаат исклучителна културно-историска вред...

Read More
Image description
Катехизис

За Светото Предание (04.02.2016)

04 февруари 2016"За Светото Предание"16. Како се распространува и чува Божјото откровение?Божјото откровение се распростира помеѓу луѓето и се сочувува во вистинската Црква на два начина: со посредство на Светото предание и на Светото писмо.17. Што е тоа што го нарекуваме Свето предание?Под поимот...

Read More
Image description
Библистика

А. С. Бочаров, А. В. Чернишев: ПОДОЗРИВИ ЛИЧНОСТИ

  ПОДОЗРИВИ ЛИЧНОСТИ Сега ќе преминеме на личности со подозрива или параноидна акцентуација. Голем број автори во своите класификации ја издвојуваат оваа акцентуациа (или психопатија). Ја среќаваме кај К. Леонард, Д. Шапиро, кај православниот психотерапевт С. А. Белорусов , а исто така и во поз...

Read More

Popular Posts